Podłącz się

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu RajskaNet prosimy o kontakt:

TELEFON: 502 447 908

lub

e-mai: admin@rajskanet.pl

Przed podłączeniem wymagana jest akceptacja statutu i regulaminu stowarzyszenia oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Wpisowe (opłata instalacyjna za podłączenie do sieci) wynosi 40 zł.
Cena nie zawiera karty sieciowej.

Miesięczna składka członkowska wynosi 42 zł.

Uwaga:
W tytule przelewu musi być podany adres lokalu za który uiszczana jest opłata.

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy stowarzyszenia:

Stowarzyszenie RajskaNet
ul. Sadowa 4/27
05-110 Jabłonna

Nazwa banku:

Bank BPH S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Francuska 47
03-950 Warszawa
Numer rachunku bankowego: 61 1060 0076 0000 3260 0021 5519