Podłącz się

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu RajskaNet prosimy o kontakt:

TELEFON: 502 447 908

lub

e-mai: admin@rajskanet.pl

Przed podłączeniem wymagana jest akceptacja statutu i regulaminu stowarzyszenia oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Wpisowe (opłata instalacyjna za podłączenie do sieci) wynosi 40 zł.

Cena nie zawiera karty sieciowej.

Miesięczna składka członkowska wynosi 42 zł.

Uwaga:
W tytule przelewu musi być podany adres lokalu za który uiszczana jest opłata.

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy stowarzyszenia:

Stowarzyszenie RajskaNet
ul. Sadowa 4/27
05-110 Jabłonna

Nazwa banku:

ALIORBANK

Centrala Warszawa

ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

Numer rachunku bankowego:

70 2490 0005 0000 4530 9145 6824